პლიტიკური პარტიები და ძირითადი პოლიტიკური იდეოლოგიები – ამ საკითხზე ლექცია „დემოკრატიის სკოლაში“ პოლიტოლოგმა კორნელი კაკაჩიამ წაიკითხა.