სასამართლოების მონიტორინგის შედეგების პრეზენტაცია გორში

“საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ” ქუთაისისა და თბილისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოების მონიტორინგის შედეგების პრეზენტაცია გამართა.  აღნიშნული მონიტორინგი საიას მიერ, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთშორისო განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით, ხორციელდებოდა.  
პროექტის მიზანია, სასამართლო სხდომის დარბაზში პროცესის მიიმდინარეობაზე დაკვირვებებით და მასზე ანგარიშების გამოქვეყნებით, საქართველოს სასამართლოებში სისხლის სამართლწარმოების გამჭვირვალობის გაზრდა.