ინსპირატორი (შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ემოციები და საჭიროებები)

გორის კეთილდღეობისა და განვითარების ცენტრის ფსიქოლოგო ტატო დვალიშვილი საუბრობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ემოციებსა და მათ საჭიროებებზე.