ფერმერთა პრობლემები და მათი საჭიროებები (ინფოგრაფიკა)

“ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა” საქართველოში ფერმერთა საჭიროებების გამოსავლენად კვლევა ჩაატარა. ქვეყნის მასშტაბით, ორგანიზავიამ ფერმერები პროექტის „ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულება და მისი გავლენა საქართველოს სასოფლო-­სა­მეურნეო სექტორის კონკურენტუნარიანობაზე“ ფარგლებში გამოკითხა. გთავაზობთ კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ ინფოგრაფიკებს.

“ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის” მიერ მომზადებული ინფოგრაფიკების სრულად ნახვა შესაძლებელია ორგანიზაციის Facebook გვერდზე.