ინსპირატორი (ფემინიზმი და სკოლა)

გორის კეთილდღეობისა და განვითარების ცენტრის მოხალისე მარიამ თოფჩიშვილი გვიზიარებს საკუთარ ცოდნას ფემინიზმის შესახებ და სკოლებში ქალთა აქტივიზმის ისტორიის სწავლების საჭიროებაზე საუბრობს.