ბავშვთა ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები – ტრენინგი მოსწავლეებისთვის

– რა უფლებები და ვალდებულებები აქვთ ბავშვებს;
– ვინ არის პასუხისმგებელი ბავშვთა უფლებების დაცვაზე;
– სად და ვისი მხრიდან ირღვევა ყველაზე ხშირად ბავშვთა უფლებები;
– როგორ უნდა დავიცვათ ბავშვები ძალადობისგან;
– რას ამბობს კანონი ბავშვთა და მშობელთა ურთიერთობებზე;

ეს ის ძირითადი საკითხებია, რაზეც 11 თებერვალს საია-ს იურისტი მაია გრძელიშვილის მოსწავლეებს ესაუბრა.

ტრენინგი ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული პროექტის “განათლება ცვლილებებისთვის” ფარგლებში ჩატარდა.