ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების პრობლემები და გამოქვევები – ტრენინგი მოსწავლეებისთვის

– როგორ იდენტიფიცირდება თემი რელიგიურ და ეთნიკურ უმცირესობად?
– რას ამბობს კანონი მათი უფლებების შესახებ?
– რამდენად ხშირად და რა სივრცეებში განიცდიან ისინი დისკრიმინაციას?

ამ საკითხებზე 18 და 19 თებერვალს პროექტის ბენეფიციარებს საია-ს იურისტი მაიკო გრძელიშვილი ესაუბრა.

ტრენინგები ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული პროექტის “განათლება ცვლილებებისთვის” ფარგლებში ჩატარდა.