ბულინგი და თანასწორობის მნიშვნელობა – ტრენინგი მოსწავლეებისთვის

– რა არის ბულინგი?
– რა ფორმით ვლინდება ძაადობა სკოლებში?
– რატომ არის მნიშვნელოვანი ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა?
– როგორ უნდა მოვიქცეთ, თუ კი ძალადობის შემთხვევას ვხედავთ?

ამ საკითხებზე 4 და 5 მარტს მოსწავლეებს ფსიქოლოგი ნანა ფერაძე ესაუბრა.