პროექტის “უკეთესი მომავლისთვის” ფარგლებში მომზადებული გადაცემა #1

გადაცემის თემა: კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების პრობლემები და საჭიროებები.
გადაცემის სტუმრები: პროექტის “უკეთესი მომავლისთვის” ხელმძღვანელი ლევან სალამაძე და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი ნინო მჭედლიშვილი.