ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში – დისკუსია მოსწავლეებისთვის

– რა ფორმით და ვისი მხრიდან ირღვევა ბავშვთა უფლებები საქართველოში?
– რა უნდა გაკეთდეს ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად?
 
ამ საკითხებზე ახალგაზრდებმა პროექტის “განათლება ცვლილებებისთვის” ფარგლებში, 8 აპრილს გამართულ დისკუსიაზე იმსჯელეს.