პროექტის “უკეთესი მომავლისთვის” ფარგლებში მომზადებული გადაცემა #2

გადაცემის თემა:

კანონთან კონფლიქტში მყოფი ადამიანების ეკონომიკური განვითარების საჭიროება და პროექტი, რომლითაც ამ ადამიანებმა ისარგებლეს.

გადაცემის სტუმრები:

ლევან სალამაძე, პროექტის “უკეთესი მომავლისთვის” ხელმძღვანელი;

ნინო ბჭედლიშვილი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი.

გადაცემა მომზადებულია ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის “უკეთესი მომავლისთვის” ფარგლებში.